Apolena Rychlíková: Nejšpinavější elektrárna Pavla Tykače

3. leden 2020

Pouze do konce roku 2019 mohl polostátní ČEZ odstoupit od smlouvy, která měla zařídit prodej největší a také nejšpinavější české elektrárny Počerady, Pavlu Tykačovi a jeho těžební společnosti Vršanská uhelná.

Skupina Sev.en Energy by hnědouhelnou elektrárnu měla provozovat od roku 2024.

Čtěte také

Ekologické organizace změnu majitele kritizují a upozorňují na to, že Pavel Tykač bude chtít s velkou pravděpodobností Počerady provozovat až do roku 2050, kdy se počítá s těžbou ve hnědouhelném velkolomu Vršany, která českému miliardáři také patří.

Prodej je podle nich proti zájmům státu i veřejnosti – vzhledem k postupující klimatické krizi a nutnosti umenšovat provozy podobných znečišťujících zařízení, se dá totiž předpokládat, že bude nutné hnědouhelné elektrárny zavírat, ne je uměle držet při životě pro maximalizaci soukromého zisku, zvlášť když negativní externality provozu zaplatí celá společnost. Spolu s tím se ekologové ozývají i proti ceně, za kterou Tykačova firma elektrárnu získala – šlo totiž o pouhé dvě miliardy.

Astma, bronchitida i předčasná úmrtí

Počerady patří k nejproblematičtějším elektrárnám v Česku. Do ovzduší vypouští stejné množství oxidu uhličitého, jako všechna auta v České republice – přes 5,5 milionu tun ročně.

Čtěte také

Nedávné průzkumy také upozornily na to, že tento objekt přispívá k předčasným úmrtím více než stovky lidí, podílí se na tisíci astmatických záchvatech nebo desítkách případů chronické bronchitidy. Mimo to se nadlimitní spády rtuti, kterou Počerady vypouští, usazují v okolní krajině – především v půdě a podzemních vodách. Tento kumulativní jed tam zůstává a dál negativně působí.

Už v roce 2021 začnou platit nové výjimky z emisních limitů pro ochranu ovzduší, které elektrárna v dnešním stavu rozhodně nesplňuje. S podobným problémem se přitom potýká i „druhá“ Tykačova elektrárna, a to ta ve Chvaleticích u Pardubic, která je pro změnu třetí nejšpinavější elektrárnou v zemi.

I když to na chvíli vypadalo, že se Tykačovi podaří prolomit zákonné podmínky a získat pro svůj byznys emisní výjimku na rtuť a oxid dusíku, ministerstvo životního prostředí ji nakonec zrušilo. Kvalitnější filtry, jak se zdá, bude nutné zavést už v Chvaleticích. Bude to ale dostatečný postup pro ochranu životního prostředí a lidí, kteří žijí v okolí a na elektrárnu si dlouhodobě stěžují?

Čtěte také

I když se ČEZ snaží argumentovat tím, že odvolání prodeje Počerad nevyužili především kvůli stanoviskům Evropské komise, která používání uhlí neustále omezuje, dá se tomu jen těžko věřit.

Právě prodej do soukromých rukou, nadto podnikateli, který má velkou část svého byznysu založeného na znečišťování ovzduší a „své“ uhlí z Vršan pravděpodobně chce mít i kde dlouhodobě pálit, povede k mnohem problematičtějšímu vyjednávání o případném odstavení elektrárny.

Proč by si totiž Pavel Tykač Počerady kupoval, kdyby na nich neměl zájem maximálně a co nejdéle vydělávat? Zástupci Tykačovy firmy tvrdí, že bude investovat miliardy do plnění všech podmínek, které mu stát uloží.

Otázkou zůstává, jestli nějaké vůbec budou. Namísto prodeje měl stát elektrárnu co nejrychleji odstavit a usilovat na přechod k bezemisní energetice. Tato tíha dnes i ve vztahu k Počeradům leží především na uhelné komisi. Jenže vzhledem k tomu, jak vážně berou představitelé českého státu otázku klimatické katastrofy, se na tento postup nedá zrovna dvakrát spoléhat.

Apolena Rychlíková

A tak se dá předpokládat, že komíny nejšpinavější české elektrárny budou kouřit dál. A těžit z toho bude jen hrstka vyvolených – ostatní zaplatí. Třeba svým vlastním zdravím a budoucností, kterou se stát prodejem Počerad rozhodl dát napospas honbě za soukromým ziskem.

Autorka je komentátorka serveru A2larm

Spustit audio