Apolena Rychlíková: Manželství pro všechny jako zbytečná kulturní válka? Ne, jde o rovná práva

6. srpen 2022

Zatímco před lety byl termín „kulturní válka“ v Česku takřka neznámý, v posledních letech se s jeho nadužíváním roztrhl pytel. Za zbytečnou kulturní válku, která jen zdržuje od řešení těch skutečně důležitých problémů, se tu ze strany především konzervativců – pravicových i levicových – označuje leccos.

Diskriminace menšin? Strukturální rasismus? Postavení žen ve společnosti a problémy spojené s jejich politickým zastoupením? Sexismus a sexuální násilí? Klimatická změna?

Čtěte také

Nad tím vším umí někteří lidé – včetně politiků – mávnout rukou a šmahem tyto, pro společnost i jednotlivce podstatné, otázky odsoudit s odkazem na údajné rozdmýchávání „kulturních válek“.

V poslední době se toto bagatelizující označení nejčastěji objevuje v souvislosti s právy LGBTQA lidí. Především snaha prosadit manželství pro všechny, o které usilují lidé stejné sexuální orientace, je neustále napadána jako nějaký módní výstřelek, rozdělující společnost a odpoutávající pozornost od těch skutečně podstatných věcí.

Je přitom paradoxní, že termín „kulturní válka“ se tady používá ve vztahu k naprosto základní otázce rovných práv, kterou ale nyní homosexuální páry nemají možnost realizovat.

Jak by se cítili heterosexuálové?

Možnost jedné skupiny dosáhnout v oblasti manželství a s ním souvisejících práv na to, co má jiná skupina lidí samozřejmě a bez jakýchkoliv diskuzí, je elementární podstatou právního státu.

Čtěte také

Všechno ostatní – jakási jazyková analýza slova manželství, agresivní debaty o údajném extremismu lobbistů nebo shazování této otázky jako marginální – je jen snaha zakrýt vlastní ideologickou neochotu přiznat homosexuálním párům to, co ty heterosexuální bez problémů mají.

Umí si někdo z těch, kteří tak agresivně napadají snahu homosexuálních párů docílit stejných práv, jako máme my, heterosexuálové, představit, že by tak bytostně intimní otázka, jako je právě manželství, byla posuzována a hodnocena i u nás, heterosexuálů? Jak bychom se asi cítili?

Kdyby se neustále hledaly nějaké výmluvy, proč jedna skupina obyvatel nemůže mít to, co jiná má? Že by se něčí láska a potřeba uzavřít poměrně konzervativní instituci manželství označovala za zbytečný extrém? Přesně to se ale v otázce manželství pro všechny děje neustále.

Nerovná práva

Snaha zakotvit v ústavě to, že manželství je výhradně svazkem muže a ženy, pak není ničím jiným než dělením lidí na dvě různé kategorie, a to čistě na základě sexuální orientace.

A dokládá to, že je dnešní sněmovna výrazně konzervativnější než celý zbytek společnosti. V Česku totiž – navzdory snaze některých politiků přesvědčit nás o opaku – nemají občané s manželstvím pro všechny žádný problém. Opakovaně jej podporuje 65 procent lidí.

Reálně neexistuje žádný jiný než čistě hodnotový důvod bránit LGBT lidem se vdávat a ženit. Pokud jsou tedy útoky na stejná práva vedeny jazykem údajné kulturní války a dalších bezpředmětných anebo zavádějících podružností, jsme svědky politické neupřímnosti těch, kterým manželství pro všechny vadí čistě jen proto, že rovná práva pro homosexuální páry jednoduše nechtějí.

Apolena Rychlíková

Bylo by skutečně férovější, kdyby to přiznali na rovinu. Schovávat se za pseudooznačení a vytahovat údajné kulturní válečnictví je jen projevem jejich zbabělosti.

Autorka je komentátorka serveru A2larm

Spustit audio

Související