Antonín Klaret Dabrowski: Když Krista soudil Pilát, dav řval ukřižuj, a na Květnou neděli ten samý dav zpíval Hosana Davidovu synu, požehnaný, který přichází ve jménu Páně...

27. březen 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Otec Antonín Klaret Dąbrowski v knihovně ve františkánském klášteře při kostele Panny Marie Sněžné v Praze

Jak prožívají Velikonoce františkáni od Panny Marie Sněžné v Praze? Čím jsou naplněny jejich sváteční dny? Jaký zvláštní budíček je rok co rok o Velikonocích budí? A proč menší bratr Antonín vstává časně a obzvláště rád a nechce přijít ani o chvilku času?

O Velikonocích se vší vážností, ale i s humorem, budou nedělní Hovory. Eva Hůlková pozvala do studia františkána Antonína Klareta Dabrowského, faráře od Panny Marie Sněžné v Praze.

autor: ehů
Spustit audio