Ani ďábel, ani nebe nejsou v tabletce, ale v člověku, říká zastánkyně terapie s psychedeliky

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy LSD

V květnu v Praze přednášela lékařka německého původu žijící ve Švýcarsku Friederike Meckel Fischer. Ta přes 10 let během individuální i skupinové terapie podávala klientům kontrolovaně psychedelické látky jako LSD, extázi (MDMA) a 2cb. Tyto zkušenosti dnes nelze získat jinak než ilegálně.

Jedním z klientů byla pak lékařka prozrazena, a v listopadu 2009 obviněna a odsouzena za držení a užívání LSD. Později ale byla osvobozena od placení pokuty, protože dokázala, že s klienty pracovala při kontrolovaných sezeních a nikoho nepoškodila.

O svých čistě osobních zkušenostech s tzv. psycholitickou terapií, kdy se klientům kontrolovaně podávají dávky psychedelik, přijela přednášet do Prahy.

„Úkol, cíl a záměr psychoanalytické terapie i hlubinné terapie je docílit toho, aby se nevědomý obsah stal vědomým,“ objasnila lékařka.

Potom je možné tento nevědomý obsah znova prožít, a nakonec ho na základě tohoto prožitku integrovat.

Podle Meckel Fischer tyto nevědomé obsahy ovlivňují naše vnímání sebe sama i okolního světa, stejně jako naše chování a prožívání.

Vzorec a molekula LSD

„V případě LSD a MDMA, obě tyto substance samy o sobě nemají léčebný účinek. Obě podle důkazů nevyvolávají závislost a obě jsou při kontrolovaném podání bezpečné,“ zdůraznila lékařka.

Obě látky také rozšiřují vědomí, ale při podání pouze vyvolají to, co se už nachází v člověku. „Ďábel tedy není v tabletce nebo v kapce substance, ale uvnitř člověka samotného. A naopak nebe není v tabletce nebo kapce substance, ale v člověku.“

Extáze a láska

Jak funguje extáze? Snižuje úzkost, uvolňuje tělo, navozuje psychofyzickou relaxaci, popsala terapeutka.

„Psychofyzická relaxace a snížení odporu vůči nevědomým obsahům, které se při podání látky vybaví, umožní klientovi podívat se na tíživé zážitky uložené v nevědomí nebo ty, které si pamatuje, aniž by to vyvolalo nepříjemné emoce,“ popsala výhody procesu Meckel Fischer.

Tabletky extáze. Ilustrační foto

Extáze tak zvyšuje schopnost vhledu do vlastního nitra. „Přináší otevřenost, schopnost komunikovat a vztahovat se k druhým,“ tvrdí lékařka. „Snižuje úzkost a podporuje stav, kterému lidé říkají láska.“

„Tady bych ráda zdůraznila, že láska není pocit, ale stav bytí, kdy člověk nemá strach. Mimochodem, tohle všechno už je napsáno v Bibli, kde se píše: kde je strach, tam není láska,“ odkázala na shodu s náboženskou tradicí odbornice.

LSD jako lupa našich vnitřních procesů

V případě malých dávek LSD se klientovi vybavují nepříjemné situace z jeho života. „Při střední dávce se ale negativní pocity minimalizují, člověk tak může prozkoumat svoje zvyky, vzorce chování v rodině, v práci, podívat se na ně jasně.“

„LSD umožní sledovat vlastní myšlenkový proces, zvyšuje uvědomění a schopnost věnovat pozornost vnitřním procesům,“ připomněla Meckel Fischer.

Protože ale LSD může vyvolat emoce a fyzické reakce, je potřeba, aby klient nikdy nebyl při tomto procesu sám, varovala lékařka.

„Při kontrolovaném podání jsou tyto látky bezpečné. Během deseti let, kdy jsem je používala, jsme nezaznamenali žádné komplikace,“ sdílela během pražské přednášky své osobní zkušenosti doktorka Frederika Meckel Fischer.