Amulet, který nosila pravěká smetánka

13. duben 2007

Britští archeologové narazili během práce v oblasti South Lowestoft v hrabství Suffolk na zajímavý čtyřúhelníkový předmět, vyrobený z černé uhelné hmoty, takzvaného gagátu. Tvarem připomínal zlatý šperk, který byl už dříve objeven na poměrně vzdáleném místě - v hrobě na území hrabství Wiltshire, blízko Stonehenge.

Podobnost těchto dvou předmětů je tak velká, že se vědci domnívají, že černý šperk je kopií zlatého výrobku, pouze z jiného materiálu. Černý jantar byl objeven při výzkumu starověkého žárového pohřebiště, které pochází z 19. - 17. století př. n. l.

V té době bylo naprosto běžné, že do jámy, ve které bylo předtím spáleno mrtvé tělo, kladli tehdejší lidé rozličné věci, například nože z pazourků, nádobí a další předměty z gagátu. Informuje o tom server Discovery s tím, že objev bude zdokumentován v nejnovějším čísle časopisu British Archaeology.

Logo

Kdo byli lidé, kteří zde bili pohřbeni, mohou archeologové dosud spíše tipovat, ale právě nalezená kopie stonehengského zlatého amuletu napovídá, že mohlo jít o zámožné jedince, nebo o představitele vládnoucího rodu. Je totiž velmi pravděpodobné, že byl nalezený šperk symbolem moci, ale také mohl být amuletem, který měl ochraňovat před zlými silami.

Ve čtyřech dírkách, kterými je šperk provrtán, objevili výzkumníci pozůstatky mědi, z čehož vyvozují, že kosočtverec byl připevněn k oděvu měděnými jehlicemi.

Tuto a další aktuality můžete slyšet v historickém magazínu Zrcadlo, který má premiéru 13. 4. 2007.

autor: Naďa Reviláková
Spustit audio