Americký ´melting pot´

23. září 2010

USA vždy přijímaly spoustu přistěhovalců, kteří chtěli najít lepší možnost obživy a více osobní i společenské svobody. Většina z nich pocházela z Evropy, ať už západní, střední nebo jižní. Co všechno z toho v USA zůstalo a nedochází dnes ke změnám?

Už Otcové poutníci po roce 1620 v osadách kolem dnešního Bostonu v Massachussetts byli schopní přijímat obyvatele jiného původu než britského, ale náboženští nonkonformisté brzy museli do státu Rhode Island. V prvních koloniích kromě Angličanů bylo mnoho Skotů, ale i Němců, Holanďanů a Švédů. Kdo dnes ví, že New York byl původně Nový Amsterodam a nad Philadelphií vlála žlutomodrá vlajka? Evropané byli normálním venkovským obyvatelstvem, kdežto v 19. století už přistěhovalci mířili spíš do měst. Ve Spojenýhc státech jsou dokonce rozeznatelné oblasti: Italové a Irové žijí na severovýchodě, středozápad má většinou původem německé a skandinávské obyvatelstvo, na jihu je Black Belt plný baptistických Afroameričanů, ve střední části USA je obyvatelstvo většinou angloamerického původu.

Evropané se velmi rychle asimilovali, hlavně Němci. I když k německým kořenům se hlásí 40 miliónů Američanů, nedělají to nahlas. Nyní se tam stěhují často řemeslníci z dnešní Spolkové republiky. Ostatní většinou pracují jako zemědělci a jsou vlastníky živností a továren, vynikají zkrátka v tzv. civilních povoláních. Třeba oproti potomkům katolických Irů a Italů, kteří vlastní obchody a restaurace, ale mívají taky múzické sklony, takže ve filmech a na hudebních nosičích často vídáme a slýcháme potomky těchto přistěhovalců. Černošské obyvatelstvo v počtu okolo 30 miliónů je jasně rozeznatelné, ale přece jen už dost promíchané, takže s asimilací dnes problémy nejsou. O Židech není třeba dlouho psát, 7 miliónů obyvatel tohoto původu tady má plnou svobodu a obohacují zemi ve všech oblastech. Asiaté, usazení většinou na západním pobřeží, jsou velmi pracovití a soběstační, což se jistě vládě musí líbit. Obdivovat může i jejich vědeckou aktivitu. Takže skutečné postavení ´páriů´ mají nelegální pracovníci většinou mexického a hispánského původu, jejichž jazyk se musel naučit i prezident Bush, protože jde o budoucí sílu USA.

Tvrdí se, že Spojené státy jsou ´melting pot´, tavící kotlík, kde se původní národnosti ztratí. To však platí jen částečně, strach po 11. září 2001 taky vykonal své. Ukazuje se to i při předvolební kampani na úřad prezidenta. Politici se předhánějí v tom, aby nalezli co nejvíce předků, kteří by mohli oslovit voliče různých kořenů. U konzervaticů převládá původ britský a iroskotský, který preferují spořádaní voliči ´WASP původu´, což znamená ´bílí, anglosaští a protestantští´. Demokratická strana má jinou voličskou základnu. Takže Barack Obama si díky svému po otci keňského původu získal Afroameričany a pozdější přistěhovalce, Hillary Rodham-Clintonová zase velšským původem předků oslovila všechny utlačovanější a lidi z menších národů. Zdá se, že multikulturnost ´melting potu´ ještě dlouho zůstane a ukáže nové možnosti.

autor: David Ašenbryl
Spustit audio