Alois Rašín

14. březen 2014

Za pár dnů tomu bude 140 let, kdy se v rodině pekaře a rolníka narodil budoucí ministr financí Alois Rašín. Bylo to 18. října 1867 v Nechranicích u Hradce Králové. Spolu s ekonomem Karlem Englišem patří mezi podstatné osobnosti československých ekonomicko-politických dějin. Oba byli u zrodu Československé republiky a později se významně podíleli na řízení jejího hospodářství.

Výstižně popsal Aloise Rašína Ferdinand Peroutka ve svém díle "Budování státu":

"Opět musíme obdivovat vliv a odhodlanost jediného muže na celé okolí. Nevíme, jak by obstál Rašínův finanční věhlas před kritikou zkušených odborníků. Je pravděpodobné, že by se jim podařilo jej brzo nepříznivě rozebrat, že by sumu jeho odborných vědomostí shledali nepatrnou. Vskutku to byl spíše populární finanční kazatel a karatel než vědec. Ale jeho přednosti nebyly odbornické, nýbrž lidské: důslednost a vůle. Dovedl jít houževnatě za myšlenkou, jejíž odborné rozvržení a vypracování nepochybně přejal od někoho jiného. A uměl ji lidem podat tak, že už na ni nezapomenuli. Byl to muž horkého citu a podařilo se mu vylíčit finanční otázku jako kus národního osudu. Dr. Engliš nepochybně lépe rozuměl financím, ale chyběly mu politické, vůdcovské schopnosti Rašínovy."

V naší archivní ukázce z 18. února 1933 na Aloise Rašína vzpomíná profesor Bohumil Němec, český botanik, který byl významným vědcem světového věhlasu a nepochybně je dodnes nejvýraznějším československým biologem minulého století. V encyklopediích se nejčastěji popisuje nejen jako botanik, ale také osobnost v oblasti kultury a politiky Československé republiky.

Zvukovou podobu tohoto článku najdete také v historickém magazínu Zrcadlo, který měl premiéru 5.10.2007.

autor: Petr Mančal
Spustit audio