Adam Černý: Švýcarská pravice chce omezit imigraci

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Imigrace

Na plakátech s obrysem Helvétské konfederace stojí výrazné razítko s nápisem "Plno" - tak přesvědčují iniciátoři nedělního hlasování voliče, že je na čase omezit všemožné druhy přistěhovalectví do republiky pod Alpami. I švýcarská populistická pravice se pokouší těžit z šířící se nespokojenosti, která příčiny problémů v evropských státech vidí v neregulovaném přílivu cizinců přes hranice.

Tomu odpovídají i argumenty hlásající, že právě oni nejen ohrožují ekonomiku nízkou cenou práce, ale že jejich počet už je takový, že ničí identitu konfederace, která za oficiální jazyky uznává němčinu, francouzštinu a italštinu, které jsou spolu s retorománštinou také jazyky národními.

Pokud by Švýcarsko chtělo zůstat ostrovem na kontinentu, určitě by v minulých dvaceti letech neuzavřelo řadu smluv s Evropskou unií, které mu umožňují vstup na společný trh, kam směřuje více než polovina exportu a odkud přicházejí tři čtvrtiny dovozu do Helvétské konfederace. Aby ani jedna strana nebyla v pokušení vybírat si z pracně sestaveného balíčku pouze to, co se zrovna hodí, vláda v Bernu i Evropská komise si tyto smlouvy vzájemně pojistily klauzulí stanovující, že pokud padne jedna smlouva, padnou i všechny zbývající.

Na tuto automatiku poukazují nejsilnější námitky zastánců názoru, že Švýcarsko, které je součástí takzvaného Schengenského prostoru, by se nemělo snažit volný pohyb osob omezovat.

K argumentu, že nemá smysl kvůli jedné židli ničit vybavení celého pokoje, přidalo dvanáct podnikatelských sdružení ještě sadu čísel zpochybňujících iniciativu pravicových populistů ze strany Unie demokratického středu. Při pohledu na řadu evropských zemí, kde se nezaměstnanost již delší čas pohybuje kolem desíti procent, se dá těžko tvrdit, že přistěhovalci anebo lidé dojíždějící každý za prací z Francie či Německa berou práci domorodcům ve Švýcarsku, kde je bez zaměstnání jen něco málo přes tři procenta obyvatel.

V Helvétské konfederaci více než kde jinde znají cenu peněz, a proto by měly racionální důvody v nedělním referendu převážit. Těžko však mít úplnou jistotu v zemi, kde se o zákazu minaretů hlasovalo v době, kdy tam stály jen čtyři.