Adam Černý: Finsko od finlandizace ke členství v NATO

11. duben 2023

Vstup Finska do Severoatlantické aliance je bezprostředně spojován s ruským napadením Ukrajiny. Loňská otevřená agrese byla však posledním impulsem k dovršení emancipačního procesu země, které komunistická velmoc na východě po druhé světové válce vnutila velice specifickou koncepci neutrality.

Vžil se pro ni název finlandizace a zrodila se ze dvou faktorů. Na jedné straně tu byl respekt, který si Finové vydobyli svým odporem proti vpádu stalinistického Ruska za takzvané zimní války na přelomu let 1939 a 1940, kdy dokázali odolat a vzdorovat mnohem početnějšímu útočníkovi.

Čtěte také

Zároveň tu byl postoj finské politické reprezentace, která se zavázala omezovat svou zahraniční politiku ohledy na zájmy tehdejšího Sovětského svazu, čehož například dokázal využívat i zneužívat prezident Urho Kaleva Kekkonen, když vyřazoval nominace sobě nepohodlných ministrů s odkazem na to, že by budili nevůli Moskvy.

Přesto si však Finsko dokázalo udržet značnou míru vnitřní nezávislosti, což vynikne ze srovnání s řadou zemí střední a východní Evropy včetně tehdejšího Československa, kde zvláště v 50. letech minulého století byli všudypřítomní sovětští poradci zasahující bezprostředně například do inscenovaných politických procesů, jakým byl soud s Rudolfem Slánským.

Vstup do EU

Nic takového Finsko sice nezažilo, přesto si většina jeho obyvatel byla dobře vědoma vnucených omezení a slovo finlandizace mělo pro ně neblahou pachuť.

Čtěte také

Příležitost změnit léta trvající stav přišla s krizí komunistického bloku na konci 80. let, kdy hospodářsky oslabený Sovětský svaz neměl sílu udržet se v závodech ve zbrojení se Spojenými státy a gorbačovovské reformy pootevíraly dveře k uvolnění ve východním bloku. Jeho rozklad a následný rozpad Sovětského svazu daly šanci i vládě v Helsinkách zbavit se omezení daných finlandizací.

Odpojení od velmoci na východě nebylo snadné, protože Finsko přicházelo o exportní možnosti na trhu kolabujícího Sovětského svazu. Tento otřes byl využit jako příležitost, jak bylo vidět na příkladu společnosti Nokia, která dokázala využít šancí nastupující mobilní telefonie.

Odklon od finlandizace se odehrával postupně a jako první cíl si Helsinky vytkly vstup do Evropské unie, který chápaly jako cestu, jak zapojit domácí ekonomiku do silného hospodářského bloku.

Předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý

Finsko zároveň od počátku vnímalo, že členství v Evropské unii má i bezpečnostní rozměr a bylo jen otázkou času, kdy země, která musela po desetiletí snášet vnucenou formu neutrality, podnikne další, kvalitativně nový posun k zajištění své obrany. Impuls k němu dalo putinovské Rusko, které svou otevřenou agresí dalo najevo, že se jeho sousedi vedle něj nemohou cítit bezpečně.

Autor je předseda Syndikátu novinářů ČR

autor: Adam Černý
Spustit audio