17. listopad 1939

00628421.jpeg

V rubrice Z rozhlasového archivu si tentokrát připomínáme datum 17. listopadu 1939. Uslyšíte rozhlasovou dramatizaci událostí, které předcházely zavření vysokých škol 17. listopadu roku 1939. Nahrávka z 13. 11. 1940 vznikla v Londýně a vytvořili ji čeští studenti, kteří se účastnili podzimních demonstrací a z Protektorátu se jim podařilo utéct.

"Prohlašujeme, že 17. listopad není pro nás pouze dnem, kdy studenti celého svobodného světa vzdávají poctu svým mrtvým československým kolegům a všem těm, kteří trpí stále ve vězeních a koncentračních táborech, avšak též dnem, kdy si připomínáme a budeme stále připomínat ideály, pro něž tito studenti trpěli a stále trpí."

Toto je část Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu, které vzešlo z manifestační schůze v londýnské Caxton Hall. Svolal ji Ústřední svaz čs. studentstva obnovený za pomoci britského svazu Union Students of England v listopadu 1940 v Londýně. Jeho členy se stali známí studentští pracovníci, jimž se podařilo uprchnout do zahraničí a zapojit se do činnosti naší zahraniční armády. Tento ústřední orgán čs. studentstva vyvíjel v dalších letech v zahraničí za aktivní pomoci exilové vlády rozsáhlou aktivitu.

Co tomu předcházelo? 28. října 1939, v den výročí založení samostatného československého státu, proběhly v pražských ulicích protinacistické a protiněmecké demonstrace a nepokoje, kterých se zúčastnil také Jan Opletal. Demonstrace byly krutě potlačeny. Střelou do břicha vážně zraněný Jan Opletal navzdory lékařské péči 11. listopadu zemřel.

Důsledkem studentských demonstrací při Opletalově pohřbu bylo zavření všech českých vysokých škol. V noci na 17. listopad došlo k obsazení studentských kolejí. České vysoké školy měly být na tři roky uzavřeny, vedoucí představitelé českých vysokoškoláků zatčeni a popraveni, přes tisíc českých studentů bylo internováno v koncentračních táborech. Následovalo vyhlášení stanného práva.

V době, kdy byla rakev s ostatky Jana Opletala ukládána do rodné země, vedl Hitler v Berlíně mimořádnou poradu s jediným bodem programu - perzekuce českých studentů. Tajná akce dostala název Sonderaktion Prag vom 17. November 1939.

Hitler prý tehdy prohlásil: "15. březen byl můj velký omyl. Lituji, že jsme s Čechy nenaložili jako s Poláky. Události 28. října a 15. listopadu ukazují, že Češi nezasluhují jiný osud. (...) Z toho důvodu nařizuji: Zastavení českých vysokých škol na tři roky. Jakékoliv demonstrace dát ihned potlačit... Nebudu se ostýchat do ulic postavit třeba i děla. Do každého hloučku se bude střílet kulomety. Bude-li ještě nějaká demonstrace, srovnám Prahu se zemí...".

Zvuková nahrávka zazněla v historickém magazínu Zrcadlo, který měl premiéru 16. 11. 2007.